Gazprom-RusVelo

Russia
Renat Khamidulin
Paolo Rosola
181
Sergey FIRSANOV
172 cm
60 kg
03/07/1982
2007 (6 wins)
83
46
66
20
38
50
182
Evgeny KOBERNYAK
170 cm
59 kg
24/01/1995
2017
84
122
111
57
183
Ildar ARSLANOV
185 cm
66 kg
06/04/1994
2014
55
118
105
44
40
63
184
Nikolay CHERKASOV
182 cm
67 kg
26/09/1996
2017
93
56
108
98
185
Dmitriy KOZONTCHUK
187 cm
75 kg
05/04/1984
2007
124
186
Aleksey RYBALKIN
174 cm
60 kg
16/11/1993
2012
134
187
Aleksandr VLASOV
186 cm
67 kg
23/04/1996
2018
66
60
35
33
41
31